Zápis do MŠ

Oficiální zápis probíhá v květnu daného školního roku na rok následující.

Zápis na školní rok 2022/2023 bude probíhat 11.5.2022 od 12:30 do 17:30 v budově mateřské školy.
Dítě je možné přihlásit k docházce do MŠ i mimo uvedený termín, kdykoliv v průběhu školního roku.

Rodiče, kteří se nemůžou osobně dostavit, můžou zaslat přihlášku na mail: dhrabova@bambinarium


Při zápisu na každý nový školní rok je potřeba:

1) uhradit registrační poplatek na daný školní rok, který činí 1.000,- Kč za každé dítě

2) uhradit kulturní příspěvek 1.200,- na 10 měsíců školního roku za jednu rodinu – případně jeho odpovídající část dle měsíce, ve kterém dítě nastoupí (počítáno 120,- Kč na každý měsíc)

Tyto poplatky se hradí hotově ve školce v den oficiálního zápisu, nejpozději v první den při nástupu dítěte do školky.

Dokumenty k zápisu zde:

přihláška 2022/2023