Zápis do MŠ

ZÁPIS 2023/2024

Oficiální zápis na školní rok 2023/2024 se bude konat 11.5.2023 od 14:00 hodin v budově MŠ Bambinárium, na ulici Čs. armády 139, Řevnice.
V případě, že se zápisu nemůžete zúčastnit, zašlete nám vyplněnou přihlášku. Přihlášky můžete zasílat i před zápisem, zajistí Vám pořadí při přijímání. Přihlášku naleznete níže.

Po přijetí dítěte do MŠ je nutno vyplnit smlouvu, evidenční list, potvrzení od lékaře a GDPR.

Dokumenty ke stažení :