Zápis 2023/2024

Oficiální zápis jak do mateřské školy tak i do dětské skupiny na školní rok 2023/2024 se bude konat 11.5.2023 od 14:00 hodin v budově MŠ Bambinárium, na ulici Čs. armády 139, Řevnice.
V případě, že se zápisu nemůžete zúčastnit, zašlete nám vyplněnou přihlášku. Přihlášky můžete zasílat i před zápisem, zajistí Vám pořadí při přijímání. Přihlášku naleznete níže.

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat formuláře a dokumenty, které najdete níže ke stažení

Co potřebuje dítě do DS

  • seznam věcí, které potřebuje dítě do DS naleznete v dokumentech ke stažení níže (poslední položka)

Dokumenty ke stažení zde: (dokumenty 1 až 5 vyplnit, podepsat a přinést při nástupu; dokumenty A až G přečíst a vzít na vědomí)