Zápis 2023/2024

  • Zápis probíhá i v průběhu celého školního roku.
  • Informaci o aktuálním počtu volných míst Vám sdělí vedení DS – pí. Benková, 775 665 090

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat formuláře a dokumenty, které najdete níže ke stažení

Co potřebuje dítě do DS

  • seznam věcí, které potřebuje dítě do DS naleznete v dokumentech ke stažení níže (poslední položka)

Dokumenty ke stažení zde: (dokumenty 1 až 5 vyplnit, podepsat a přinést při nástupu; dokumenty A až G přečíst a vzít na vědomí)