Zápis 2021/2022

Oficiální zápis probíhá v květnu daného školního roku na rok následující.

Dítě je možné zapsat i mimo uvedený termín, kdykoliv v průběhu školního roku.

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat následující formuláře a dokumenty:

0) manuál pro rodiče – jak vyplnit povinné formuláře

1) přihláška na daný školní rok  

2) evidenční list s potvrzením od lékaře (potvrzení od lékaře je platné 1 rok)

3) smlouva

4) monitorovací list podpořené osoby (jeden z rodičů, který má jakoukoliv návaznost na trh práce)

5) ceník

6) potvrzení podpořené osoby u jejího zaměstnavatele

7) GDPR – souhlas s používáním osobních údajů (požadujeme od matky i otce)

8) plán výchovy

10) čestné prohlášení Covid-19

Při zápisu na každý nový školní rok je potřeba:

5) uhradit registrační poplatek na daný škoní rok, který činí 1.000,- Kč za každé dítě

6) uhradit kultruní příspěvek 1.200,- na 10 měsíců školního roku za jednu rodinu
    případně jeho odpovídající část dle měsíce, ve kterém dítě nastoupí (počítáno 120,- Kč na každý měsíc)

Dokumenty ke stažení zde: