Zápis 2024/2025

  • Zápis probíhá i v průběhu celého školního roku.
  • Informaci o aktuálním počtu volných míst Vám sdělí vedení DS – pí. Benková, 775 665 090

ZÁPIS DO DĚTSKÉ SKUPINY BAMBISVĚT PROBĚHNE 15.05.2024
v budově MŠ Bambinárium, Čs. armády 139, Řevnice
Zápis bude probíhat od 12:30 do 17:30

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat dokumenty, které naleznete níže.

Co potřebuje dítě do DS

  • seznam věcí, které potřebuje dítě do DS naleznete v dokumentech ke stažení níže (poslední položka)

Dokumenty ke stažení zde: (dokumenty 1 až 5 vyplnit, podepsat a přinést při nástupu; dokumenty A až G přečíst a vzít na vědomí)