Zápis do dětské skupiny

Do dětské skupiny se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku.

Oficiální zápis na školní rok 2023/2024 se bude konat 11.5.2023 od 14:00 hodin v budově
MŠ Bambinárium, na ulici Čs. armády 139, Řevnice.
V případě, že se zápisu nemůžete zúčastnit, zašlete nám vyplněnou přihlášku. Přihlášky můžete zasílat i před zápisem, zajistí Vám pořadí při přijímání. Přihlášku naleznete níže.

Co potřebujete do dětské skupiny.

Seznam potřeb k nástupu je uvedený v dokumentech ke stažení (poslední položka)

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat povinnou dokumentaci:

Dokumenty ke stažení zde: (dokumenty 1 až 5 vyplnit, podepsat a přinést při nástupu; dokumenty A až G přečíst a vzít na vědomí)