Zápis do dětské skupiny

  • zápis na školní rok 2023/2024 probíhá i v průběhu školního roku
  • informaci o aktuálním počtu volných míst Vám sdělí vedení, pí. Benková, tel.: 775 665 090
  • seznam potřeb k nástupu je uvedený v dokumentech ke stažení (poslední položka)

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat povinnou dokumentaci:

Dokumenty ke stažení zde: (dokumenty 1 až 5 vyplnit, podepsat a přinést při nástupu; dokumenty A až G přečíst a vzít na vědomí)