Zápis do dětské skupiny

Do dětské skupiny se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu roku.

Co potřebujete do dětské skupiny.

Seznam potřeb k nástupu je uvedený v dokumentu ke stažení níže.

K zápisu je nutné vyplnit a odevzdat povinnou dokumentaci:


0) manuál – jak vyplnit dokumenty a formuláře

1) přihláška  

2) evidenční list a potvrzení od lékaře

3) smlouva

4) monitorovací list podpořené osoby (rodiče, který má jakoukoliv návaznost na trh práce)

5) ceník

6) potvrzení podpořené osoby u jeho zaměstnavatele

7) GDPR – souhlas s používáním osobních údajů (požadujeme od matky i otce)

8) Výchovný plán

9) provozní řád

10) čestné prohlášení Covid-19

Dokumenty ke stažení zde: